Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
ΣΤΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (AΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) αποτελεί και στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.
Με αφορμή την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης, η ΟΤΔ ΑΝΕΘ έχει προγραμματίσει σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης και θα ξεκινήσει άμεσα σειρά ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων, με σκοπό την πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού της περιοχής.
Στις συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της ΟΤΔ ΑΝΕΘ αναλυτική παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος και των δράσεων που έχουν προκηρυχθεί, καθώς και η παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του Προγράμματος.
To αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων ενημέρωσης σε κάθε Δήμο της περιοχής παρέμβασης βρίσκεται εδώ: Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Η πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: http://www.aneth.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.


Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ / Δ.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΧΑΚΛΗΔΟΝΑΣ & ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ)
Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων «Κ. Χατζάκος»
Κουφάλια
Τρίτη
2-7-2013
7.30 μ.μΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου