Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

To Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Συμπαραστάτη του ΔημότηΠέρα από την ρύθμιση του "Καλλικράτη" για τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, υπάρχει μια σειρά συστάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που ορίζουν τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας ενός δημοτικού και περιφερειακού Συνηγόρου του Πολίτη. 

Τα έγγραφα αυτά, τα οποία εμβαθύνουν στην ουσία, τόσο της αποστολής, των αρμοδιοτήτων, όσο και στα χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζει ο τοπικός Ombudsman, δεν φαίνεται να έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την τοπική αυτοδιοίκηση. Ίσως έφταιγε και το ότι δεν είχαν αναδειχθεί ποτέ από τα έγκατα της ιστοσελίδας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα οποία υπάρχουν μόνο στα Αγγλικά και τα Γαλλικά. 

Μία από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβα ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων, αλλά και ως συντονιστής του Δικτύου Συμπαραστατών που ιδρύσαμε οι συμπαραστάτες το 2012 ήταν η μετάφραση των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Ελληνικά και η χρήση των εγγράφων αυτών στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμού. Έτσι, μεταφράστηκαν στα Ελληνικά και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο:

1) Η συλλογή κειμένων του Συμβουλίου της Ευρώπης (2010) με τίτλο "Εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί Συνήγοροι του Πολίτη και εθνικοί ανεξάρτητοι θεσμοί για την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η συλλογή περιλαμβάνει τα ψηφίσματα και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης των ετών 1985-2004 στα οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους στα κράτη πρέπει να υπάρχουν Συνήγοροι όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζουν αυτοί οι θεσμοί, τόσο ως προς το πρόσωπο που θα εκλεγεί, όσο και ως προς τις αρμοδιότητες που θα ασκεί.

2) Το Ψήφισμα 1959/2013 του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την ενδυνάμωση του θεσμού, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο προϋπολογισμός των Συνηγόρων, καθώς κάτι τέτοιο θα μείωνε την ανεξαρτησία τους .

3) Το Ψήφισμα 296/2010 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ανάμεσα στα οποία είναι και η ίδρυση γραφείου ανεξάρτητης εξέτασης παραπόνων, δηλ. Συνηγόρου.

Ως Δίκτυο Συμπαραστατών χρησιμοποιήσαμε τα παραπάνω ψηφίσματα και συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, όταν χρειάστηκε να υπερασπιστούμε τον θεσμό και να αξιώσουμε την ενίσχυσή του και την προσαρμογή του "Καλλικράτη" προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

- Όταν υπήρχε απόφαση μιας επιτροπής της ΚΕΔΕ για κατάργηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, το Δίκτυο Συμπαραστατών με το "Ψήφισμα Δικτύου Συμπαραστατών για την καταστατική θέση και το μέλλον του θεσμού" υπενθύμισε στην ΚΕΔΕ ότι δεν μπορεί να καταργήσει τον θεσμό, καθώς αυτό θα σήμαινε εκτροπή από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μερικές μέρες μετά, η απόφαση της ΚΕΔΕ ήταν η έναρξη διαλόγου με το Δίκτυο Συμπαραστατών για την λειτουργία του θεσμού.

- Όταν στην Βουλή γινόταν η συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση του "Καλλικράτη" σχετικά με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καταθέσαμε τις "Προτεινόμενες τροποποιήσεις" ώστε ο θεσμός να εναρμονιστεί με τα ψηφίσματα και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων ενσωματώθηκε στο άρθρο 125 του σχεδίου Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Όταν ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι η Ελλάδα πρόκειται να εξεταστεί για την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, απευθυνθήκαμε με Ψήφισμα Δικτύου Συμπαραστατών για την συνέχεια λειτουργίας του θεσμού στους Δήμους και στο Υπουργείο Εσωτερικών, απαριθμώντας τις σχετικές συστάσεις και καλώντας τα αρμόδια όργανα να μεριμνήσουν ώστε ο θεσμός να εξακολουθήσει να λειτουργεί όπου έχει ήδη συγκροτηθεί, αλλά και να ξεκινήσει να λειτουργεί όπου δεν έχει ακόμη εισαχθεί. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά ως Δίκτυο την παρακολουθούμε στενά και καταγράφουμε όλες τις σχετικές εξελίξεις


                                                                    Βασίλης Σωτηρόπουλος

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

158 ατομα στον Δήμο Χαλκηδόνος για κοινωφελή εργασία


Οι θέσεις που αφορούν την Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού  έχουν κατανεμηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας, με πληθυσμιακά κριτήρια και σε ειδικότητες που έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ελλείψεις. 
Στο μεγαλύτερο ποσοστό αφορούν άνεργους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  σε μικρότερο ποσοστό, ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Από τις 49.803 προσλήψεις, οι 14.000 θα γίνουν στα υπουργεία, 31.953 στους δήμους, 3.500 στις περιφέρειες και 350 στις αποκεντρωμένες διοικήσεις του κράτους που λειτουργούν στις περιφέρειες της χώρας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι θέσεις για την Περιφέρεια Αττικής. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες και σε ειδικές περιπτώσεις (εκπαίδευση) για 6 μήνες και 15 ημέρες.
Ωφελούμενοι του προγράμματος, μπορούν να είναι:

– Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ), μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Άεργοι (εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ), μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Άνεργοι χαμηλών τυπικών προσόντων (ΥΕ/ΔΕ) και πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με μοριοδότηση στην οποία θα συνεκτιμηθούν:

-Ο χρόνος της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η ηλικία ως εξής:

-Μοριοδότηση για ηλικίες από 18 έως 64 ετών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατηγορία ανέργων 30- 44 ετών, η οποία υπερέχει αριθμητικά στο σύνολο των ανέργων (με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του β’ τριμήνου 2014 ξεπερνούσαν τους 545.000), πλήττεται περισσότερο από την ανεργία και βαρύνεται με μεγαλύτερες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Ο μισθός τους θα είναι 490 ευρώ καθαρά αν είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ αν είναι κάτω των 25 ετών. Οι εισφορές τους καλύπτονται από το πρόγραμμα, ενώ για πρώτη φορά θα καλύπτονται και οι εισφορές για βαρέα και ανθυγιεινά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΟΑΕΔ.

 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ημέρα μνήμης για την εθνική αντίσταση ενάντια στους Γερμανούς, Ιταλούς, και Βούλγαρους εισβολείς. Μέρα μνήμης για όλους αυτούς που έδωσαν την ζωή τους, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια  του κόσμου όλου.  

Μικρός λαός και πολεμά,
δίχως σπαθιά και βόλια,
για όλου του κόσμου το ψωμί
το φώς και το τραγούδι, …

   Γονατίζουμε μπροστά σε όλους αυτούς που σήκωσαν το ανάστημά τους μπροστά σε θεριά και τους νίκησαν.

Αιώνια ευγνωμοσύνη 


                                                            Φώτης Κυριακίδης
Koufalia Tennis Club
Όμιλος Αντισφαίρισης Κουφαλίων

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΟΡΑ 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Κουφαλίων η πρώτη φάση του πανελλήνιου πρωταθλήματος αντισφαίρισης στον όμιλο του Βορρά . Πήραν μέρος 12 ομάδες ανδρών και 8 ομάδες γυναικών. Τα αποτελέσματα για την ανδρική ομάδα των Κουφαλίων ήταν πολύ καλά ,αφού κατάφερε με δύο νίκες επί της Ξάνθης να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Β΄ Εθνική για έβδομη συνεχόμενη χρονιά! Σε δύο εβδομάδες θα φιλοξενηθεί και πάλι στα Κουφάλια η Β΄ φάση των αγώνων της Β΄ Εθνικής καθώς και οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής! 

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

 Την Πέμπτη  27/11 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

.

 Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο κτήριο του ΚΑΠΗ Κουφαλίων. (23η Τακτική Συνεδρίαση). 

Δυστυχώς οι δημοτικές αρχές αλλάζουν, αλλά οι κακές συνήθειες μένουν. Για μια ακόμα φορά δεν υπάρχει ενημέρωση στην ιστοσελίδα του δήμου για το συμβούλιο της Πέμπτης, ούτε η ημερήσια διάταξη ούτε τα εισηγητικά δελτία. Η πληροφορία της συνεδρίασης διακινείται στο διαδίκτυο, (από γνωστούς και φίλους.  

Τελικά θέλει χρόνο για να καταλάβουν όποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία ότι είναι κενός περιεχομένου ο πολιτικός λόγος όταν δεν συνοδεύεται από τις αντίστοιχες πράξεις. Στην περίπτωση της τωρινής διοίκησης, η οποία εκλέχτηκε με σημαία τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών, είναι ανεξήγητο! 3 μήνες είναι στη διοίκηση του δήμου και 3 μήνες σε διαδικασία ενημέρωσης, είναι δύσκολο να αναλάβει κάποιος να ενημερώνει την ιστοσελίδα για τι συνεδριάσεις;

Άλλωστε, αν και δεν είναι θέμα τι λέει ο νόμος, αλλά πως αντιλαμβάνεσαι το ρόλο σου σε θέση ευθύνης, ενημερωτικά και μόνο, το άρθρο (Άρθρο 67 - Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, παρ,4)! αναφέρει ότι η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου.   

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, με γυμνό μάτι, υπάρχουν πολλά θέματα (25), τα περισσότερα διαχειριστικά.  |Τα πρώτα θέματα που αναφέρονται στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2014 - τροποποίηση του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος, καθώς και  η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2014 είναι αυτά που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη συζήτηση. Την "παράσταση" όμως αναμένεται να κλέψουν τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα! 


Τέλος στο πρόγραμμα υπάρχει και  η πρόταση της ΔΕΠ για κατανομή των χρημάτων που προορίζονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, αλλά απουσιάζει για μια ακόμα φορά η μελέτη για τη συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων με τα χρήματα που προορίζονται για τα σχολεία (ΣΑΤΑ)! Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2014

Καλούνται τα  μέλη  του  Δ.Σ.  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  την Πέμπτη  27/11/2014 και ώρα 7.30 μ.μ.  στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.      Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014.
2.      Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014, επί του Τεχνικού Προγράμματος
3.      Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014
4.      Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών και εργασιών έτους 2014.
5.      Απευθείας ανάθεση καυσίμων της δημοτικής ενότητας Κουφαλίων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΤΜΗΜΑ 4, προϋπολογισμού 15.364,00 €
6.      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων
7.      Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των σηματοδοτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκηδόνος
8.      Ακύρωση της αρ. 192/2014 απόφασης Δ.Σ.και λήψη νέας για την έγκριση της νέας μελέτης για την εκτέλεση του έργου: « Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δ.Χαλκηδόνος »  (αρ.μελ.41/2014) και έγκριση  Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Κ.Μ.
9.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή  αγωγού  μεταφοράς  νερού  για  ύδρευση  των  εργατικών  κατοικιών»  αρ.μελ. 11 / 2005
10.   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.-Συμπληρωματική σύμβαση του έργου : «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι. Μεταξά
11.   Παραλαβή της Μελέτης «Μελέτη αστικών οδών και δικτύου ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης του Δ.Δ. Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος»
12.   Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος & Δεκέμβριος ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, συνολικού ύψους 93.280,00 €
13.   Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου» αρ.μελ.27/2012, χωρίς αναθεώρηση
14.   Έγκριση της υπ.αρ.44/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση της πράξης «Αγροτική Οδοποιϊα στην Τ.Κ. Ξηορχωρίου του Δήμου Χαλκηδόνος» και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως φορές υλοποίησης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Μέτρο 322 – Ανακαίνιση χωριών – Δράση: «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» για ένταξη της πράξης
15.   Έγκριση της υπ.αρ.45/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση της πράξης «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κεντρικής οδού Ξηροχωρίου Δήμου Χαλκηδόνος» και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως φορές υλοποίησης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Μέτρο 322 – Ανακαίνιση χωριών – Δράση: «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» για ένταξη της πράξης.
16.   Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
17.   Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Δ΄ Δόσης του 2014
18.   Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για μετάβασή του στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
19.   Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσής του.
20.   Τροποποίηση της παρ.4 ε΄ της υπ.αρ.93/2012 απόφασης Δ.Σ. και ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

21.   Έγκριση της πρότασης μετάθεσης λειτουργίας ημέρας Λαϊκής  Αγοράς της Δ.Κ. Γέφυρας >
22.   Έγκριση εκμίσθωσης του ανατολικού τμήματος, έκτασης 776τ.μ, του δημοτικού ακινήτου αριθμ. 1114 στην περιοχή «ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ» της Χαλκηδόνας, συνολικής έκτασης 2.132 τ.μ
23.   Έγκριση εκμίσθωσης «Αναψυκτηρίου» εντός του δημοτικού πάρκου ΟΤ.107,  αρ.575 οικοπέδου της Δ.Κ. Γέφυρας
24.   Διαγραφές οφειλών δημοτών μας από Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Δήμου μας.
25.   Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
                                                                                                                 Ευρυσθένης Κοσκινάς


Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να στροβιλίζεται στα ίδια λάθη.
,
Του Φώτη Κυριακίδη

   Παρακολουθήσαμε με προσοχή την παρουσίαση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων για το 2015, που από τεχνικής άποψης είναι ορθή. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την έκθεση του παρατηρητηρίου που μας εστάλη. Ακόμα το παραδέχτηκε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αντιδήμαρχος οικονομικών στην αρχή της παρουσίασης.

ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΑΣ ΕΙΠΕ.

   Αυτό όμως που έρχεται να επιβεβαιώσει η έκθεση του παρατηρητηρίου είναι ότι ουσιαστικά χρεώνει στις διοικήσεις των δήμων την μη χρηστή διαχείριση των οικονομικών μέχρι σήμερα. Πράγμα άλλωστε που ήταν γνωστό τοις πάσι. Και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό ίδια διαχείριση. Σπατάλη και ευνοιοκρατία οδήγησαν την οικονομία μας όπου την βλέπουμε σήμερα. Παντελής  έλλειψη αναπτυξιακής αντίληψηςδημιούργησε κοινωνίες που δεν παράγουν αλλά καταναλώνουν.  

   Τα χρέη στους δήμους δεν δημιουργήθηκαν την εποχή της φτώχειας. Συσσωρεύτηκαν την εποχή της αφθονίας. Αυτήν την περίοδο ο σημερινός δήμαρχος άσκησε την εξουσία για 8 χρόνια και  άφησε πίσω του χρέος. Ο ίδιος το παραδέχτηκε στην τοποθέτησή  του. Λαϊκίσαμε μας είπε. Το ποσό που μας κληροδότησε ο ίδιος ως χρέος είναι μετρήσιμο. Αυτό συνέβη την περίοδο που η οικονομία του δήμου μας ήταν ανθηρή,  1998-2006, Επιδοτήθηκε με περισσότερα από 500-600 εκατομμύρια δραχμές από τα αμμορυχεία του Αξιού.   

   Σήμερα καλείται να διοικήσει για άλλα 5 χρόνια. Την εποχή της φτώχειας. Ελπίζει να μειώσει το έλλειμμα του δήμου, χωρίς λεφτά και με την ίδια αντίληψη για την διαχείριση που είχε και  τότε.

   Η έλλειψη αναπτυξιακής στρατηγικής, μας καθιστά υποχείρια του συσσωρευμένου χρέους που μας κληροδότησαν  οι προηγούμενες διοικήσεις. Και η έλλειψη αναπτυξιακής πολιτικής υπογραμμίζεται κυρίως από τον τρόπο οργάνωσης της νέας διοίκησης του δήμου απέναντι  στην πρόκληση της ανάπτυξης που θα έπρεπε να ήταν η κυρίως αναφορά της.

Ζούμε όντως σε μια εποχή δύσκολη αλλά είναι υποχρέωση της διοίκησης να μας εμφυσήσει ελπίδα. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνει.

   Η μη εγγραφή στον προϋπολογισμό δαπανών που αφορούν καθαρά άσκηση κοινωνικής πολιτικής καθώς και η επιλογή της διοίκησης να αγνοήσει την ανάγκη των πολιτών  για προστασία τους  μέσω του θεσμού του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δείχνουν την πρόθεση της  να κινηθεί σε μνημονιακή γραμμή. Πολίτες ανυπεράσπιστοι είναι η γενικότερη αίσθηση που αποπνέει αυτή η διοίκηση. 

   Από το ποσό των 615.000€ που εγγράψατε ως επιχορήγηση για το Νομικό πρόσωπο τα 594.000€ είναι η μισθοδοσία των υπαλλήλων και μόλις 21.000€ είναι για να άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

·  Τι θα πρωτοκάνετε με αυτά;

·  Θα λύσετε το πρόβλημα της αυξημένης παραβατικότητας  σε Χαλκηδόνα και Μεσημβρία;

·  Θα καλύψετε ανάγκες μετακίνησης ειδικών ομάδων;

·  Θα οργανώσετε την κοινωνική υπηρεσία του δήμου μας;

·  Θα το έχετε ως μαξιλάρι για τους ολοένα και περισσότερους ανέργους;

·  Θα χρηματοδοτήσετε δράσεις για την ανεργία;

Είναι μόλις 21.000€.

·  Μήπως νομίζει ο δήμαρχος ότι αν βάλει τους συλλόγους να μαζέψουν τρόφιμα και τα μοιράσει στους αναξιοπαθούντες είναι  δική του κοινωνική πολιτική;

Είναι κάτι που η κοινωνία ούτως ή άλλως  το κάνει.

   Το αστείο ποσό των 23.000€ για την ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων σημαίνει ότι τα συμβούλια χρησιμοποιήθηκαν για να κερδηθούν οι εκλογές και τώρα παραγκωνίζονται.

Υπογραμμίζουν με τον καλύτερο τρόπο την άποψη της διοίκησης για την δημοκρατία.

   Βέβαια δεν μας ξενίζει η απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στον περίφημο διακανονισμό των χρεών των δημοτών  προς τον δήμο και την  ΔΕΥΑΧ χωρίς προηγούμενα να έχει συστήσει ένα όργανο που με διαφάνεια θα προστατέψει τους αδύναμους από τον οικονομικό στραγγαλισμό. Η άρνησή του να κουβεντιάσουμε την λειτουργία της ΔΕΥΑΧ στο δημοτικό συμβούλιο ως θέμα ημερήσιας διάταξης μας βρίσκει αντίθετους.

Το μόνο αναπτυξιακό εργαλείο του δήμου μας  στέκεται ανενεργό.