Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

 Την Πέμπτη  27/11 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

.

 Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο κτήριο του ΚΑΠΗ Κουφαλίων. (23η Τακτική Συνεδρίαση). 

Δυστυχώς οι δημοτικές αρχές αλλάζουν, αλλά οι κακές συνήθειες μένουν. Για μια ακόμα φορά δεν υπάρχει ενημέρωση στην ιστοσελίδα του δήμου για το συμβούλιο της Πέμπτης, ούτε η ημερήσια διάταξη ούτε τα εισηγητικά δελτία. Η πληροφορία της συνεδρίασης διακινείται στο διαδίκτυο, (από γνωστούς και φίλους.  

Τελικά θέλει χρόνο για να καταλάβουν όποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία ότι είναι κενός περιεχομένου ο πολιτικός λόγος όταν δεν συνοδεύεται από τις αντίστοιχες πράξεις. Στην περίπτωση της τωρινής διοίκησης, η οποία εκλέχτηκε με σημαία τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών, είναι ανεξήγητο! 3 μήνες είναι στη διοίκηση του δήμου και 3 μήνες σε διαδικασία ενημέρωσης, είναι δύσκολο να αναλάβει κάποιος να ενημερώνει την ιστοσελίδα για τι συνεδριάσεις;

Άλλωστε, αν και δεν είναι θέμα τι λέει ο νόμος, αλλά πως αντιλαμβάνεσαι το ρόλο σου σε θέση ευθύνης, ενημερωτικά και μόνο, το άρθρο (Άρθρο 67 - Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, παρ,4)! αναφέρει ότι η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου.   

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, με γυμνό μάτι, υπάρχουν πολλά θέματα (25), τα περισσότερα διαχειριστικά.  |Τα πρώτα θέματα που αναφέρονται στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2014 - τροποποίηση του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος, καθώς και  η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2014 είναι αυτά που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη συζήτηση. Την "παράσταση" όμως αναμένεται να κλέψουν τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα! 


Τέλος στο πρόγραμμα υπάρχει και  η πρόταση της ΔΕΠ για κατανομή των χρημάτων που προορίζονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, αλλά απουσιάζει για μια ακόμα φορά η μελέτη για τη συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων με τα χρήματα που προορίζονται για τα σχολεία (ΣΑΤΑ)! Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2014

Καλούνται τα  μέλη  του  Δ.Σ.  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  την Πέμπτη  27/11/2014 και ώρα 7.30 μ.μ.  στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.      Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014.
2.      Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014, επί του Τεχνικού Προγράμματος
3.      Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014
4.      Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών και εργασιών έτους 2014.
5.      Απευθείας ανάθεση καυσίμων της δημοτικής ενότητας Κουφαλίων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΤΜΗΜΑ 4, προϋπολογισμού 15.364,00 €
6.      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων
7.      Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των σηματοδοτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκηδόνος
8.      Ακύρωση της αρ. 192/2014 απόφασης Δ.Σ.και λήψη νέας για την έγκριση της νέας μελέτης για την εκτέλεση του έργου: « Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δ.Χαλκηδόνος »  (αρ.μελ.41/2014) και έγκριση  Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Κ.Μ.
9.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή  αγωγού  μεταφοράς  νερού  για  ύδρευση  των  εργατικών  κατοικιών»  αρ.μελ. 11 / 2005
10.   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.-Συμπληρωματική σύμβαση του έργου : «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι. Μεταξά
11.   Παραλαβή της Μελέτης «Μελέτη αστικών οδών και δικτύου ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης του Δ.Δ. Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος»
12.   Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος & Δεκέμβριος ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, συνολικού ύψους 93.280,00 €
13.   Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου» αρ.μελ.27/2012, χωρίς αναθεώρηση
14.   Έγκριση της υπ.αρ.44/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση της πράξης «Αγροτική Οδοποιϊα στην Τ.Κ. Ξηορχωρίου του Δήμου Χαλκηδόνος» και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως φορές υλοποίησης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Μέτρο 322 – Ανακαίνιση χωριών – Δράση: «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» για ένταξη της πράξης
15.   Έγκριση της υπ.αρ.45/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση της πράξης «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κεντρικής οδού Ξηροχωρίου Δήμου Χαλκηδόνος» και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως φορές υλοποίησης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» Μέτρο 322 – Ανακαίνιση χωριών – Δράση: «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» για ένταξη της πράξης.
16.   Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
17.   Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Δ΄ Δόσης του 2014
18.   Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για μετάβασή του στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
19.   Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσής του.
20.   Τροποποίηση της παρ.4 ε΄ της υπ.αρ.93/2012 απόφασης Δ.Σ. και ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

21.   Έγκριση της πρότασης μετάθεσης λειτουργίας ημέρας Λαϊκής  Αγοράς της Δ.Κ. Γέφυρας >
22.   Έγκριση εκμίσθωσης του ανατολικού τμήματος, έκτασης 776τ.μ, του δημοτικού ακινήτου αριθμ. 1114 στην περιοχή «ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ» της Χαλκηδόνας, συνολικής έκτασης 2.132 τ.μ
23.   Έγκριση εκμίσθωσης «Αναψυκτηρίου» εντός του δημοτικού πάρκου ΟΤ.107,  αρ.575 οικοπέδου της Δ.Κ. Γέφυρας
24.   Διαγραφές οφειλών δημοτών μας από Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Δήμου μας.
25.   Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
                                                                                                                 Ευρυσθένης Κοσκινάς


2 σχόλια:

  1. εχω μια απορια που δεν αφορα μονο τους τωρινους αρχοντες του Δήμου αλλα και τους προηγουμενους, πως γινεται στην ιστοσελιδα του Δημου η φωτο που εχει να ειναι απο τον Αξιο και μονο απο την πλατεια των Κουφαλίων ? τα αλλα χωρια δεν εχουν κατι ? τοσο καλη ειναι ποια η πλατεια των Κουφαλιων που την προβαλουμε κιολας ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή