Σάββατο, 2 Απριλίου 2016


Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟΝ

ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 


Ένα αριστούργημα της αρχαιότητας που υπάρχει στον Δήμο μας, αντί για πόλος έλξης επισκεπτών από ολόκληρο τον κόσμο, μη επισκέψιμος και σε πλήρη εγκατάλειψη ο περιβάλων χώρος  από την κεντρική διοίκηση του δήμου (Δήμαρχο αντιδήμαρχο πολιτισμού)  όμως και από την τοπική διοίκηση στον Άγιο Αθανάσιο.Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016


ΞΕΚΙΝΑ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

                                           


  Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και μέτρα ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού, περιλαμβάνει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημόσιας υγείας Γιάννη Μπασκόζου.

Όπως αναφέρεται, η εμφάνιση κατά τα τελευταία χρόνια αυξημένων περιστατικών μετάδοσης ιού του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας σε αρκετές περιοχές της χώρας καταδεικνύουν την ανάγκη της οργάνωσης και έγκαιρης εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης των εντόμων αυτών.Για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος αντιμετώπισης κουνουπιών σε μια περιοχή έχει μεγάλη σημασία η σωστή, έγκαιρη και η από κοινού οργάνωσή του από τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους, Περιφέρειες), οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της πραγματοποίησής του, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Για να επιτευχθεί αυτό, σημειώνεται στην εγκύκλιο, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει εγκαίρως να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κονδύλια και να ορίσουν τους φορείς που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα καταπολέμησης.Στην εγκύκλιο αναφέρεται, ότι τα προγράμματα αντιμετώπισης κουνουπιών σκόπιμο είναι να έχουν πολυετή διάρκεια, καθώς οι διαδικασίες ανάδειξης των ανάδοχων εταιρειών των έργων καταπολέμησης κουνουπιών παραμένουν πολύπλοκες και χρονοβόρες και συστήνεται να προκηρύσσονται προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμούΗ ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών είναι αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος αντιμετώπισης κουνουπιών τόσο για την προστασία των ανθρώπων από την όχληση ή τις ασθένειες για τις οποίες τα κουνούπια είναι φορείς και την αποφυγή παραπληροφόρησης και δημιουργίας σύγχυσης ή και πανικού, όσο και για την κατάδειξη των τρόπων ή μεθόδων με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην αντιμετώπιση των εντόμων αυτών.Οι Υγειονομικές Περιφέρειες, οι Περιφέρειες και οι Καλλικρατικοί Δήμοι οφείλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους και με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), προκειμένου να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία της προφύλαξής τους από τα κουνούπια και τα προτεινόμενα μέτρα όπως: τοποθέτηση στις οικίες αντικουνουπικών πλεγμάτων (σιτών), χρήση κουνουπιέρων, εντομοκτόνων στον αέρα, ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, λαμπτήρων κίτρινου χρώματος, απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, υδρορροές κλπ, κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλωσιών, πότισμα των φυτών κατά τις πρωινές ώρες, κάλυψη του σώματος με κατάλληλα ενδύματα που προστατεύουν το σώμα, χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχαΕπίσης, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως και με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο για τους επικείμενους ψεκασμούς στην περιοχή τους ή άλλα σχετικά θέματα, λαμβάνοντας και γενικότερες οδηγίες προφύλαξης.

 

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 στις 7:30 μμ πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων, ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με το ΚΕΚ Νεφέλη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Ανέργων του ΕΣΠΑ.
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης και στη συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΚΜ σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος κ. Παππά Θεοφάνη.  

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των χρηματοδ. προγραμμάτων από τους Συμβούλους Ανάπτυξης κ.κ. Ρέμβο και Γιαγκουσικλίδου, ως κάτωθι:
1. «Νεοφυής επιχειρηματικότητα». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό επένδυσης από 15.000-60.000 και ποσοστό ενίσχυσης 100%.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
(α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ ενώσεις αυτών.


2.«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, με προϋπολογισμό επένδυσης από 5.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 100%.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα


3.«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Η δράση αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στους τομείς: Αγροδιατροφή /Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, με προϋπολογισμό επένδυσης από 15.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 40%-50%.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
(α) υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
(β) νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ & διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον /τους ΚΑΔ στους οποίους ήδη δραστηριοποιείτε η επιχείρηση.
4.«Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».Η δράση αφορά την «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους», με προϋπολογισμό επένδυσης από 15.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 40%-50%.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ & ΝΕΕΣ μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.


Παρόμοιες ημερίδες θα πραγματοποιηθούν και μελλοντικά.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έντονη παραφιλολογία υπάρχει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ενδεχόμενη εγκατάσταση «hot spot» σε περιοχές του Δήμου μας.
Γι’ αυτό, σας διαβεβαιώνουμε ότι ουδεμία ενημέρωση –επίσημη ή μη, έχει λάβει η Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος από την Κεντρική Εξουσία, μέχρι στιγμής, σχετικά με την μετακίνηση και εγκατάσταση μεταναστών.  
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι, από μόνο του, ένα ιδιαίτερα «ευαίσθητο» αλλά και πολύπλοκο ζήτημα.   
Οι κεντρικές ενέργειες είναι, δυστυχώς, απρογραμμάτιστες και αιφνιδιαστικές. Γι’αυτό πρέπει όλοι να διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
Αυτονόητο είναι δε ότι, με οποιαδήποτε επίσημη ή ανεπίσημη πληροφόρηση που θα έχει  η Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος από τους αρμόδιους φορείς, θα υπάρξει άμεση και υπεύθυνση ανακοίνωση εκ μέρους της.  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 
 

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016Ημερίδα με θέμα:

‘Παρουσίαση των νέων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ’
την
Δευτέρα, 7 Μαρτίου και ώρα 19:30
στο Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας
θα παρουσιαστούν τα εξής προγράμματα:

 «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»
 «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
 «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
 «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Τα  προγράμματα αφορούν την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, υφιστάμενων και νέων, και ανέργων.

Είσοδος ελεύθερη.

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Εις υγεία των κοροΐδων
(όπου κορόιδα οι Δημότες του πρώην Δήμου Αγίου Αθανασίου που πληρώνουν δυο φορές  )


Επειδή απάντηση σχετικά με το θέμα της επιπλέον χρέωσης για το νερό δεν πρόκειται να πάρετε ούτε από τον Δήμο ούτε από την ΔΕΥΑΧ , για ποιο λόγω έβαλαν στα κοροΐδα από τα χωριά του πρώην δήμου Αγίου Αθανασίου να πληρώσουν δυο φορές για το ίδιο θέμα, θα σας   πως έχει ιστορία και γιατί είναι έκθετοι τόσο  ο Δήμαρχος και η διοίκηση της ΔΕΥΑΧ απέναντι στους δημότες της ΔΕ Αγίου Αθανασίου.
Για το  τέλος έχω και κάποιες ερωτήσεις για τον αξιότιμο Δήμαρχο τους παρατρεχάμενους του και τους αξιότιμους Δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους.

Η ιστορία εχει ως εξής :
Όταν από τον Δήμο Αγίου Αθανασίου δημιουργήθηκε η ΔΕΥΑΑ έπρεπε να περάσουν στην κυριότητα της και αντλιοστάσια ώστε το ρεύμα για την λειτουργία τους να το πληρώνει η ΔΕΥΑΑ πλέον και όχι ο Δήμος, αυτό όμως δεν έγινε από την αρχή και το ρεύμα για την λειτουργία των αντλιοστασίων συνέχιζε να το πληρώνει κανονικά ο Δήμος Αγίου Αθανασίου.
Όταν τελικά πέρασαν στην κυριότητα της ΔΕΥΑΑ τα αντλιοστάσια έπρεπε η ΔΕΥΑΑ να πληρώσει στον Δήμο τα χρήματα που είχε πληρώσει  για την λειτουργία τους  όσο καιρό δεν τα είχε η ΔΕΥΑΑ.  Γι’ αυτό το λόγω καταλογίστηκε από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου  Αγίου Αθανασίου στην ΔΕΥΑΑ το ποσό που ειχε πληρώσει ο Δήμος  και έπρεπε να επιστρέψει τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου.

Αυτά έγιναν πριν αρκετά χρονιά , τα χρήματα είτε από τον Δήμο Αγίου Αθανασίου είτε από την ΔΕΥΑΑ οι δημότες τα πλήρωσαν κανονικά και με το παραπάνω.
Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα, στον ενιαίο πλέον δήμο Χαλκηδόνος, στο σήμερα λοιπόν, πέρυσι τέτοια εποχή η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου βεβαιώνει στην εφορία, μετά από τόσα χρονιά που υπήρχε, το χρέος της ΔΕΥΑΧ πλέον προς τον Δήμο με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΧ να μην μπορεί να εκδώσει ούτε τιμολόγια ούτε να προχωρήσει τα έργα που είχε σε εξέλιξη μιας και της είχε δεσμευτεί το ΑΦΜ για χρέη,  δηλαδή ο Δήμος έβαζε μια θηλιά στο λαιμό μιας δημοτικής επιχείρησης.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν για να μπορέσει να ξεμπλοκαριστεί το όλο θέμα και να μπορεί να λειτουργήσει  η ΔΕΥΑΧ να προχωρήσει σε διακανονισμό του χρέους της προς τον Δήμο Χαλκηδόνος και να το πληρώνει σε δόσεις.
Και ποιος θα έπρεπε να πληρώσει αυτές τις δόσεις ; με απόφαση του Δημάρχου των συν αυτό και τις διοίκησης της ΔΕΥΑΧ  εννοείτε ότι θα έπρεπε να το πληρώσουν για δεύτερη φορά τα κοροΐδα κάτοικοι του πρώην Δήμου Αγίου Αθανασίου, αφού το  είχαν πληρώσει μια φορά  σαν Δήμος , καλούνταν  να το ξαναπληρώσουν ακόμα μια φορά μέσο των λογαριασμών της ΔΕΥΑΧ αυξάνοντας το κυβικό στο νερό μονό για αυτούς.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η όλη ιστορία σχετικά με το χρέος της ΔΕΥΑΧ προς τον Δήμο.
Και έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο τους Δημοτικούς συμβούλους και την διοίκηση της ΔΕΥΑΧ που σαν λύση βρήκα να τα φορτώσουν ακόμα μια φορά στα κοροϊδα κατοίκους της ΔΕ Αγίου Αθανασίου.

Ερώτηση 1η : Γιατί να χρεώνονται μονό οι δημότες της ΔΕ Αγίου Αθανασίου για ένα χρέος που ο πρώην Δήμος Αγίου Αθανασίου έχει εξοφλήσει στην ΔΕΗ με χρήματα τους.

Ερώτηση 2η : Αν δεχτούμε ότι τα επιπλέον χρήματα για το νερό που πληρώνουν οι κάτοικοι της ΔΕ Αγίου Αθανασίου καλός δίνονται, τα χρήματα αυτα πηγαίνουν για έργα στην ΔΕ Αγίου Αθανασίου ή πέφτουν μέσα στο βαρέλι χωρίς πάτο του χρέους που έχει ο Δήμος?

Ερώτηση 3η : Όταν έγινε η ενοποίηση των πρώην δήμων Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνας, τα χρέη που έφεραν οι πρώην Δήμοι και που κατά πληροφορίες της Χαλκηδόνας ήταν κοντά στα 2.000.000 ευρώ και των Κουφαλίων  στο 1.200.000 ευρώ, αυτά χρεώθηκαν στο  κάθε δημότη που κατοικούσε στην ΔΕ Κουφαλίων και  στην ΔΕ Χαλκηδόνας στα ανταποδοτικά τέλη ώστε αναλογικά να πληρώνουν τα χρέη αυτά , ή τα πλήρωσαν και τα πληρώνουν και οι κάτοικοι της ΔΕ Αγίου Αθανασίου που τώρα καλούνται μονό αυτοί να πληρώσουν το χρέος της ΔΕΥΑΧ προς τον Δήμο Χαλκηδόνος ;

Κύριοι της διοίκησης του Δήμου με κάτι τέτοιες αποφάσεις σας αντί να ενώνετε τους κατοίκους στον ενιαίο δήμο Χαλκηδόνος τους διαιρείτε και ο τοπικισμός που πρώτοι εσείς διδάξατε και εφαρμόζετε κάθε μέρα θα γίνετε όλο και ποιο επιτακτικός και από τους άλλους.

Σε άλλη ανάρτηση θα ασχοληθώ και με το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στον Άγιο Αθανάσιο και τα παιχνίδια που έκανε ο Δήμαρχος πίσω από την πλάτη των κατοίκων του Αγίου Αθανασίου και των τοπικών συμβούλων ώστε το τμήμα να πάει σε άλλη Δ.Ε. εκτος Αγίου Αθανασίου.

ΥΓ. Ελπίζω οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι της ΔΕ Αγίου Αθανασίου να αντιδράσουν και να μην γίνουν οι νέοι εφιάλτες.


                                                                                                                                        ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016


ΟΙ ΕΥΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΛΟΡΔΟI ΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ (2)

 
Περιδιαβαίνοντας την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα στο link της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης το μάτι μου ¨έπεσε¨ και στον αναρτημένο τιμοκατάλογο του νερού. Με έκπληξη λοιπόν διαπίστωσα ότι γι΄αυτόν τον Δήμο για ακόμη μια φορά δεν ισχύει το αυτονόητο, δηλαδή όλοι οι κάτοικοι το  δεν είναι ίσοι απέναντι στο νόμο όπως ορίζει και το Σύνταγμα της Ελλάδος (αρθρο 4 παρ. 1) Για το Δήμο μας (…μας …που λέει ο λόγος δηλαδή) ισχύουν δύο διαφορετικοί τιμοκατάλογοι. Ένας για τις Δημοτικές ενότητες Κουφαλίων και Χαλκηδόνος και ένας (ακριβότερος) για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου όπως βλέπετε και παρακάτω.

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012    Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 
 
 
  Αξία νερού ανά M3
 
 
 
01. Δημόσια Εκπαιδευτήρια , Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
 
 
 
0,55 €
Δημόσιες Υπηρεσίες , ΔΕΚΟ, Οργανισμοί, Στρατόπεδα
 
 
 
 
Κοινοτικά Γραφεία,  Εκκλησίες, Πάρκα,  Νεκροταφεία,  Γήπεδα
 
 
 
 
02. Κατοικίες , Πολυκατοικίες με επί μέρους υδρόμετρα
   από
01–40
 
 
0,25 €
 
 
 
 
   από
41–80
 
 
0,27 €
(ΟΙΚΙΑΚΟ)(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
   από
81–120
 
 
0,31 €
 
 
 
   από
121–160
 
 
0,33α €
 
 
 
 
 
   από
161– και  άνω
 
0,53 €
03. Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Βιοτεχνίες , Βιομηχανίες
    από
01–60
 
 
0,36 €
Ταβέρνες,  Μπαρ, Καφετερίες, Βενζινάδικα, Αποθήκες,
 
    από
61–90
 
 
0,40 €
Οικοδομές (Εργοταξιακό), Αποστακτήρια,
 
    από
91- 150
 
 
0,60 €
 
 
 
 
 
    από
151- και άνω
 
1,00 €
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ) (Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.Πτηνοτροφικές & Κτηνοτροφικές μονάδες
 
 
 
 
 
0,25 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05. Κοτέτσια, Μετόχια, Αγροικίες
 
    από
01–30
 
 
0,35 €
 
 
 
 
 
    από
31–60
 
 
0,45 €
(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
    από
61–90
 
 
0,70 €
 
 
 
 
 
    από
91–150
 
 
1,00 €
 
 
 
 
 
    από
150– και άνω
 
1,20 €
06. Κατοικίες Πολυτέκνων, άποροι & ΑμεΑ πάνω από 67%
 
    από
01–30
 
 
0,13 €
(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
    από
31–60
 
 
0,14 €
 
 
 
 
 
    από
61–90
 
 
0,16 €
 
 
 
 
 
    από
91–150
 
 
0,17 €
 
 
 
 
 
    από
151–και άνω
 
0,27 €
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΓΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάγιο ύδρευσης
 
 
 
 
7,00 €
3μηνο
 
 
Πάγιο ύδρευσης  ΟΕΚ Κάτω Γέφυρα
 
 
 
7,00 €
3μηνο
 
Πάγιο αποχέτευσης ΟΕΚ Κάτω Γέφυρα
 
 
 
1,87 €
3μη

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012    Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΚΟΥΦΑΛΙΑ
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 
 
 
  Αξία νερού ανά M3
 
 
 
01.  Δημόσια Εκπαιδευτήρια , Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
 
 
 
0,55 €
Δημόσιες Υπηρεσίες , ΔΕΚΟ, Οργανισμοί, Στρατόπεδα
 
 
 
 
Κοινοτικά Γραφεία,  Εκκλησίες, Πάρκα,  Νεκροταφεία,  Γήπεδα
 
 
 
 
02.  Κατοικίες , Πολυκατοικίες με επί μέρους υδρόμετρα
   από
01–40
 
 
0,21 €
 
 
 
 
   από
41–80
 
 
0,23 €
(ΟΙΚΙΑΚΟ)(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
   από
81–120
 
 
0,25 €
 
 
 
   από
121–160
 
 
0,33 €
 
 
 
 
 
   από
161– και άνω
 
 
0,53 €
03. Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Βιοτεχνίες , Βιομηχανίες
    από
01–60
 
 
0,36 €
Ταβέρνες,  Μπαρ, Καφετερίες, Βενζινάδικα, Αποθήκες,
 
    από
61–90
 
 
0,40 €
Οικοδομές (Εργοταξιακό), Αποστακτήρια,
 
    από
91- 150
 
 
0,60 €
 
 
    από
150- και άνω
 
 
1,00 €
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ) (Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.  Πτηνοτροφικές & Κτηνοτροφικές μονάδες
 
 
 
 
0,25 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05. Κοτέτσια, Μετόχια, Αγροικίες
 
    από
01–30
 
 
0,35 €
 
 
 
 
 
    από
31–60
 
 
0,45 €
(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
    από
61–90
 
 
0,70 €
 
 
 
 
 
    από
91–150
 
 
1,00 €
 
 
 
 
 
    από
150– και άνω
 
 
1,20 €
06. Κατοικίες Πολυτέκνων, άποροι & ΑμεΑ πάνω από 67%
 
    από
01–30
 
 
0,11 €
(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
    από
31–60
 
 
0,12 €
 
 
 
 
 
    από
61–90
 
 
0,13 €
 
 
 
 
 
    από
91–150
 
 
0,17 €
 
 
 
 
 
    από
151–και ανω
 
 
0,27 €
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΓΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάγιο ύδρευσης Δ.Ε. Χαλκηδονας
 
 
 
 
5,00 €
3μηνο
 
 
Πάγιο ύδρευσης Δ.Ε. Κουφαλίων
 
 
 
 
5,00 €
3μηνο
 
Πάγιο αποχέτευσης Δ.Ε. Κουφαλίων
 
 
 
 
1,87 €
3μηνο

 

Τι προκύπτει λοιπόν από την ανάγνωση των παραπάνω;

1)      Ακριβότερο κατά 40%;;; πάγιο για τη Δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου.

2)      Ακριβότερη χρέωση κατά 20% ανά κυβικό για κατοικίες για καταναλώσεις 01-40 κυβικά

3)      Ακριβότερη χρέωση κατά 17% ανά κυβικό για κατοικίες για καταναλώσεις 41-80 κυβικά

4)      Ακριβότερη χρέωση κατά 25% ανά κυβικό για κατοικίες για καταναλώσεις 81-120 κυβικά

5)      Ακριβότερη χρέωση κατά 19% ανά κυβικό για κατοικίες  Πολυτέκνων, άπορων και ΑΜΕΑ για καταναλώσεις 01-30 κυβικά

6)      Ακριβότερη χρέωση κατά 17% ανά κυβικό για κατοικίες  Πολυτέκνων, άπορων και ΑΜΕΑ για καταναλώσεις 31-60 κυβικά

7)      Ακριβότερη χρέωση κατά 23% ανά κυβικό για κατοικίες  Πολυτέκνων, άπορων και ΑΜΕΑ για καταναλώσεις 61-90 κυβικά

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι δύο υδρολήπτες που καταναλώνουν σε ένα τρίμηνο το ίδιο νερό (π.χ 40 κυβικά) αλλά ο ένας είναι κάτοικος π.χ Αγίου Αθανασίου και ο άλλος κάτοικος Κουφαλίων δεν θα πληρώσουν το ίδιο ποσό αλλά ο κάτοικος Αγίου Αθανασίου θα πληρώσει περίπου 25% ακριβότερα την ίδια κατανάλωση νερού, δηλαδή σε ένα  χρόνο πληρώνει κατά μέσο όρο έναν ΠΑΡΑΠΑΝΩ λογαριασμού νερού!!!!!!!

  Και φυσικά πώς να σχολιάσει κάποιος το ότι η οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει ένας άπορος ή πολύτεκνος ή  ΑΜΕΑ σε αυτό το Δήμο ΔΕΝ ΤΗΝ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ αφού όσοι συμπολίτες μας ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και κατοικούν στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου, καλούνται να πληρώσουν 40% ακριβότερο πάγιο και κατά μέσο όρο περίπου 20% ακριβότερο νερό.

Δεν έχω να σχολιάσω κάτι γιατί πραγματικά όλο αυτό μου φέρνει αναγούλα στο στομάχι, σύγχυση στο μυαλό και θλίψη στην ψυχή. Δηλαδή ακόμη και οι άποροι σε αυτό τον Δήμο δεν είναι ίσοι. Τι να πω; Το μόνο που έχω ίσως να πω είναι πως πραγματικά δεν γνωρίζω αν αυτή η διαφοροποίηση των τιμών είναι νόμιμη ή όχι, σίγουρα όμως είναι  ΆΔΙΚΗ και  στερείται κοινωνικής και πολιτικής ηθικής.

 

                                                                                                                                     PAGEVA.G