Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016


ΟΙ ΕΥΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΛΟΡΔΟI ΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ (2)

 
Περιδιαβαίνοντας την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα στο link της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης το μάτι μου ¨έπεσε¨ και στον αναρτημένο τιμοκατάλογο του νερού. Με έκπληξη λοιπόν διαπίστωσα ότι γι΄αυτόν τον Δήμο για ακόμη μια φορά δεν ισχύει το αυτονόητο, δηλαδή όλοι οι κάτοικοι το  δεν είναι ίσοι απέναντι στο νόμο όπως ορίζει και το Σύνταγμα της Ελλάδος (αρθρο 4 παρ. 1) Για το Δήμο μας (…μας …που λέει ο λόγος δηλαδή) ισχύουν δύο διαφορετικοί τιμοκατάλογοι. Ένας για τις Δημοτικές ενότητες Κουφαλίων και Χαλκηδόνος και ένας (ακριβότερος) για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου όπως βλέπετε και παρακάτω.

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012    Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 
 
 
  Αξία νερού ανά M3
 
 
 
01. Δημόσια Εκπαιδευτήρια , Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
 
 
 
0,55 €
Δημόσιες Υπηρεσίες , ΔΕΚΟ, Οργανισμοί, Στρατόπεδα
 
 
 
 
Κοινοτικά Γραφεία,  Εκκλησίες, Πάρκα,  Νεκροταφεία,  Γήπεδα
 
 
 
 
02. Κατοικίες , Πολυκατοικίες με επί μέρους υδρόμετρα
   από
01–40
 
 
0,25 €
 
 
 
 
   από
41–80
 
 
0,27 €
(ΟΙΚΙΑΚΟ)(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
   από
81–120
 
 
0,31 €
 
 
 
   από
121–160
 
 
0,33α €
 
 
 
 
 
   από
161– και  άνω
 
0,53 €
03. Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Βιοτεχνίες , Βιομηχανίες
    από
01–60
 
 
0,36 €
Ταβέρνες,  Μπαρ, Καφετερίες, Βενζινάδικα, Αποθήκες,
 
    από
61–90
 
 
0,40 €
Οικοδομές (Εργοταξιακό), Αποστακτήρια,
 
    από
91- 150
 
 
0,60 €
 
 
 
 
 
    από
151- και άνω
 
1,00 €
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ) (Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.Πτηνοτροφικές & Κτηνοτροφικές μονάδες
 
 
 
 
 
0,25 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05. Κοτέτσια, Μετόχια, Αγροικίες
 
    από
01–30
 
 
0,35 €
 
 
 
 
 
    από
31–60
 
 
0,45 €
(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
    από
61–90
 
 
0,70 €
 
 
 
 
 
    από
91–150
 
 
1,00 €
 
 
 
 
 
    από
150– και άνω
 
1,20 €
06. Κατοικίες Πολυτέκνων, άποροι & ΑμεΑ πάνω από 67%
 
    από
01–30
 
 
0,13 €
(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
    από
31–60
 
 
0,14 €
 
 
 
 
 
    από
61–90
 
 
0,16 €
 
 
 
 
 
    από
91–150
 
 
0,17 €
 
 
 
 
 
    από
151–και άνω
 
0,27 €
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΓΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάγιο ύδρευσης
 
 
 
 
7,00 €
3μηνο
 
 
Πάγιο ύδρευσης  ΟΕΚ Κάτω Γέφυρα
 
 
 
7,00 €
3μηνο
 
Πάγιο αποχέτευσης ΟΕΚ Κάτω Γέφυρα
 
 
 
1,87 €
3μη

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012    Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΚΟΥΦΑΛΙΑ
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
 
 
 
  Αξία νερού ανά M3
 
 
 
01.  Δημόσια Εκπαιδευτήρια , Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
 
 
 
0,55 €
Δημόσιες Υπηρεσίες , ΔΕΚΟ, Οργανισμοί, Στρατόπεδα
 
 
 
 
Κοινοτικά Γραφεία,  Εκκλησίες, Πάρκα,  Νεκροταφεία,  Γήπεδα
 
 
 
 
02.  Κατοικίες , Πολυκατοικίες με επί μέρους υδρόμετρα
   από
01–40
 
 
0,21 €
 
 
 
 
   από
41–80
 
 
0,23 €
(ΟΙΚΙΑΚΟ)(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
   από
81–120
 
 
0,25 €
 
 
 
   από
121–160
 
 
0,33 €
 
 
 
 
 
   από
161– και άνω
 
 
0,53 €
03. Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Βιοτεχνίες , Βιομηχανίες
    από
01–60
 
 
0,36 €
Ταβέρνες,  Μπαρ, Καφετερίες, Βενζινάδικα, Αποθήκες,
 
    από
61–90
 
 
0,40 €
Οικοδομές (Εργοταξιακό), Αποστακτήρια,
 
    από
91- 150
 
 
0,60 €
 
 
    από
150- και άνω
 
 
1,00 €
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ) (Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.  Πτηνοτροφικές & Κτηνοτροφικές μονάδες
 
 
 
 
0,25 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05. Κοτέτσια, Μετόχια, Αγροικίες
 
    από
01–30
 
 
0,35 €
 
 
 
 
 
    από
31–60
 
 
0,45 €
(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
    από
61–90
 
 
0,70 €
 
 
 
 
 
    από
91–150
 
 
1,00 €
 
 
 
 
 
    από
150– και άνω
 
 
1,20 €
06. Κατοικίες Πολυτέκνων, άποροι & ΑμεΑ πάνω από 67%
 
    από
01–30
 
 
0,11 €
(Προοδευτικό Τιμολόγιο)
 
 
 
 
    από
31–60
 
 
0,12 €
 
 
 
 
 
    από
61–90
 
 
0,13 €
 
 
 
 
 
    από
91–150
 
 
0,17 €
 
 
 
 
 
    από
151–και ανω
 
 
0,27 €
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΓΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάγιο ύδρευσης Δ.Ε. Χαλκηδονας
 
 
 
 
5,00 €
3μηνο
 
 
Πάγιο ύδρευσης Δ.Ε. Κουφαλίων
 
 
 
 
5,00 €
3μηνο
 
Πάγιο αποχέτευσης Δ.Ε. Κουφαλίων
 
 
 
 
1,87 €
3μηνο

 

Τι προκύπτει λοιπόν από την ανάγνωση των παραπάνω;

1)      Ακριβότερο κατά 40%;;; πάγιο για τη Δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου.

2)      Ακριβότερη χρέωση κατά 20% ανά κυβικό για κατοικίες για καταναλώσεις 01-40 κυβικά

3)      Ακριβότερη χρέωση κατά 17% ανά κυβικό για κατοικίες για καταναλώσεις 41-80 κυβικά

4)      Ακριβότερη χρέωση κατά 25% ανά κυβικό για κατοικίες για καταναλώσεις 81-120 κυβικά

5)      Ακριβότερη χρέωση κατά 19% ανά κυβικό για κατοικίες  Πολυτέκνων, άπορων και ΑΜΕΑ για καταναλώσεις 01-30 κυβικά

6)      Ακριβότερη χρέωση κατά 17% ανά κυβικό για κατοικίες  Πολυτέκνων, άπορων και ΑΜΕΑ για καταναλώσεις 31-60 κυβικά

7)      Ακριβότερη χρέωση κατά 23% ανά κυβικό για κατοικίες  Πολυτέκνων, άπορων και ΑΜΕΑ για καταναλώσεις 61-90 κυβικά

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι δύο υδρολήπτες που καταναλώνουν σε ένα τρίμηνο το ίδιο νερό (π.χ 40 κυβικά) αλλά ο ένας είναι κάτοικος π.χ Αγίου Αθανασίου και ο άλλος κάτοικος Κουφαλίων δεν θα πληρώσουν το ίδιο ποσό αλλά ο κάτοικος Αγίου Αθανασίου θα πληρώσει περίπου 25% ακριβότερα την ίδια κατανάλωση νερού, δηλαδή σε ένα  χρόνο πληρώνει κατά μέσο όρο έναν ΠΑΡΑΠΑΝΩ λογαριασμού νερού!!!!!!!

  Και φυσικά πώς να σχολιάσει κάποιος το ότι η οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει ένας άπορος ή πολύτεκνος ή  ΑΜΕΑ σε αυτό το Δήμο ΔΕΝ ΤΗΝ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ αφού όσοι συμπολίτες μας ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και κατοικούν στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου, καλούνται να πληρώσουν 40% ακριβότερο πάγιο και κατά μέσο όρο περίπου 20% ακριβότερο νερό.

Δεν έχω να σχολιάσω κάτι γιατί πραγματικά όλο αυτό μου φέρνει αναγούλα στο στομάχι, σύγχυση στο μυαλό και θλίψη στην ψυχή. Δηλαδή ακόμη και οι άποροι σε αυτό τον Δήμο δεν είναι ίσοι. Τι να πω; Το μόνο που έχω ίσως να πω είναι πως πραγματικά δεν γνωρίζω αν αυτή η διαφοροποίηση των τιμών είναι νόμιμη ή όχι, σίγουρα όμως είναι  ΆΔΙΚΗ και  στερείται κοινωνικής και πολιτικής ηθικής.

 

                                                                                                                                     PAGEVA.G

6 σχόλια:

 1. Εσείς καλά τα γράφετε και έτσι είναι, αλλά απάντηση από ΔΕΥΑΧ θα έχουμε ή θα το κάνουν γάργαρα και αυτό ? η αντιπολίτευση στο δήμο τι κάνει ? μήπως παίζει μπάλα ή τίποτα άλλο ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μου αρεσει που περιμενεις απαντηση απο την διοικηση της ΔΕΥΑΧ, αυτους το μονο που τους νοιαζει ειναι να τσεπονουν καθε μηνα προεδρος και διευθυντες απο 2.000 με 2.500 χιλιαδες ευρω μισθο και δεν νοιαζονται αν εσυ το κοροϊδο πληρωνεις παραπανω το νερο, αλλα δεν φταινει αυτοι αλλα εμεις που τους ανεχομαστε τοσα χρονια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. AFOY KOIMOYNTAI OI DHMOTIKOI KAI OI TOPIKOI SYMBOYLOI TOY PRWHN AGIOY A8ANASIOY KALA KANOYN KAI TOYS PHDANE. XAXAXAXAAA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έχουμε αυτό που μας αξίζει ένα πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.Χ. γενίτσαρο από τον Άγ. Αθανάσιο.Ανύπαρκτους, ελλιποβαρείς δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους των χωριών της δημοτικής ενότητας Αγ. Αθανασίου.
  Και είς ανώτερα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θέλω να ξέρω σαν κάτοικος του Αγίου Αθανασίου αν σας έχουν απαντήσει από τον Δήμο και την Ύδρευση για ποιο λόγο πληρώνουμε εμείς το νερό ποιο ακριβό από τους άλλους δημότες, μήπως δεν πίνουμε απλά νερό αλλά βελούδο εμείς,(όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση εταιρείας εμφιάλωσης νερού). Περιμένουμε να ανεβάσετε αν σας απάντησε η ΔΕΥΑΧ ή όχι. Αν όμως δεν ανταπάντησαν θέλω από τους δημοτικούς συμβούλους της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου στο επόμενο ΔΣ να το θέσουν ως θέμα, εκτός αν και αυτοί έχουν λερωμένη την φωλιά τους και το κάνουν γαργάρα, και το άλλο που μπορούμε να κάνουμε σαν απλοί δημότες αλλά ομαδικά είναι πιστεύω να κινηθούμε δικαστικά εναντίον της ΔΕΥΑΧ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΕΣ ΜΟΥ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή