Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών ΚοινοτήτωνΜε εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζει τα θολά σημεία της λειτουργίας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

1. Γενικά

Στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες απονέμονται ρητώς από το νόμο αρμοδιότητες.
Σημαντική αλλαγή αποτελεί ο ορισμός του Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ως του συμβούλου του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης,100 σε αντίθεση με την εκλογή του κατά το προϊσχύσαν καθεστώς. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πράξη για τη συγκρότηση σε σώμα του συμβουλίου της δημοτικής.


2. Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
Επομένως τα συμβούλια δημοτικής κοινότητας, μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση των μελών τους λειτουργούν αμέσως στις Δημοτικές Κοινότητες, στις οποίες έχουν εκλεγεί, χωρίς καμία άλλη διαδικασία (όπως π.χ. η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου) αφού ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ρητά από το νόμο.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί μέλος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μπορούν με γραπτή δήλωση τους προς τον Δήμαρχο να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι ανωτέρω είναι δυνατόν να διαγραφούν με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3, η οποία υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας στην οποία είναι μέλος ο διαγραφείς. 

Πρόεδρος ή αναπληρωτής αυτού, δεν μπορεί να γίνει ή να παραμείνει ο ανεξαρτητοποιηθείς ή ο διαγραφείς από το συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκε.

Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει ο επόμενος, κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας και σε περίπτωση μη αποδοχής, ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης στο δήμο. Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του επιτυχόντος στο δήμο συνδυασμού, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του επόμενου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στο δήμο, που έχει ανακηρυχτεί σύμβουλος στη δημοτική κοινότητα.
 Η μη αποδοχή του αξιώματος του Προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου