Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Τμ.Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 36 
Ταχ. Κώδικας : 571 00 
Πληροφορίες : Oικονόμου Σοφία Τηλέφωνο : 2391-330153 Fax : 2391-330130
 Email Sofia.oikonomoy@n3.syzefxis.gov.gr 
Κουφάλια 24/3/2017 Αρ. Πρωτ.: 4046 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/2017 

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Πέμπτη 30/3/2017 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 2 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017.
3. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.
 4. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα (Δ.Κ. Κουφαλίων, Βαθυλάκκου & Μ.Μοναστηρίου).
5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Βασιλικό Θεόδωρο του Δημητρίου.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των έργων κάτω των 5.869,40 € (άρθρο 15 του ΠΔ 171/87 για το έτος 2017).
7. Παραχώρηση δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χαλκηδόνος στην Τροχαία Χαλκηδόνος.
 8. Ανάκληση της αρ.106/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης 12 δημοτικών ακίνητων (καλλιεργήσιμη γη) συνολικής έκτασης 92,8 στρεμμάτων που βρίσκονται στην Τ.Κ ΑΔΕΝΔΡΟΥ.
9. Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης 973 τμ. από το αρ.1114 αγροτεμάχιο στην Δ.Κ Χαλκηδόνας.
 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.
11. Τροποποίηση της 194/2016 ΑΔΣ <Έγκριση καθορισμού χρήσης δηλωτικού σήματος (έμβλημα) του Δήμου μας έπειτα από διορθώσεις που επέδειξε το Συμβούλιο Τοπωνυμιών
12. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Χαλκηδόνος και ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος για την υλοποίηση της Πράξης : ¨Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Γέφυρας , Νέας Μεσήμβριας & Βαθυλάκκου του Δ.Χαλκηδόνος. - Β΄Φάση¨ με κωδικό MIS 349381 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Υποδόμες Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’
13. Έγκριση εκτέλεσης της Προμήθειας για το έτος 2018 α) καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Χαλκηδόνος β) καυσίμων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και γ) καυσίμων των σχολικών επιτροπών Α’ και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης. 14. Έγκριση παράθεσης γεύματος στον Δήμαρχο της Μεσήμβριας της Μαύρης Θάλασσας και αντιπροσωπίας του. Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου