Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017«Τα παράπονα στο δήμαρχο» έλεγε η παλιά φράση, που συμπύκνωνε και όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Με τα πολλά βρέθηκε και επίσημα ο άνθρωπος για το ρόλο αυτό.
Είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, που καθιερώθηκε από τον «Καλλικράτη», με αποστολή την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
Ερώτηση προς την παρούσα Δημοτική αρχή αλλά και την προηγούμενη.
Έχουν περάσει 6 χρόνια από την εφαρμογή του “Καλλικρατη” και στον Δήμο μας ακόμα τον ψάχνουμε τον συμπαραστάτη του Δημότη αλλά δεν τον βρίσουμε.
Μπορεί να πουν ότι το θέμα είναι οικονομικό, όμως λεφτά για να διορίσουμε Γενικό Γραμματέα στον Δήμο που στηρίζει τον Δήμαρχο βρήκαμε, όμως να εκλέξουμε συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν θέλουμε και  δεν μπορούμε.
Και αυτό επειδή μάλλον  ο Δήμαρχος φοβάται ότι ένας ανεξάρτητος Διαμεσολαβητής θα ενσπείρει καινά δαιμόνια στη λειτουργία του δήμου και ότι μπορεί να παρέμβει στην πολιτική γραμμή που χαράσσει η δημοτική αρχή. Στην πραγματικότητα όμως ο Συμπαραστάτης είναι ένα εργαλείο για τους πολίτες και τους δήμους, προκειμένου να επιλύσουν εξωδικαστικά τα προβλήματά τους και ο συμβουλευτικός του ρόλος μόνο να ενισχύσει μπορεί τη λειτουργία του δήμου.

Δημογέροντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου