Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015Του Αλέξανδρου Οικονόμου

Μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και την ανάληψη των καθηκόντων από τους Υπουργούς και των αναπληρωτών Υπουργών, αρμόδιος Υπουργός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έκανε την εξής δήλωση: «Δηλώνω ότι πρέπει να αλλάξει ο σημερινός θεσμός της Τ Α. «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» με άλλον, για την καλύτερη λειτουργία π.χ. «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ή άλλη ονομασία».

Πολύ λίγες φορές όσοι καταπιάνονται με την Τ.Α. δίνουν ένα συγκεκριμένο ορισμό της, περιγράφουν με σαφήνεια τα προβλήματά της, ώστε ο απλός αναγνώστης, να συλλάβει ποια η έννοια της Ανεξάρτητης και Αδέσμευτης Τ.Α., για να μπορέσει ο πολίτης στη συνέχεια να συνειδητοποιήσει πόσο η σωστή λειτουργία της επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και τον αδέσμευτο και ανεπηρέαστο λόγο μας. Η Τ.Α. είναι θεσμός πρωτογενής. Ιστορικά η πόλη- κράτος προηγήθηκε και πολύ αργότερα δημιουργήθηκαν τα Εθνικά κράτη. Οι βασικές πολιτικές έννοιες και κυρίως η έννοια της Δημοκρατίας - της Ανεξαρτησίας και Αδέσμευτης συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις, δημιουργήθηκαν μέσα στις συνθήκες της πόλης-κράτους.

Γι΄ αυτό από τη μια πλευρά η Τ.Α. με την έννοια της ανεπηρέαστης συμμετοχής στα κοινά μιας πολιτικής κατοχής οντότητας μπορεί να θεωρηθεί λίκνο του σημερινού πολιτισμού και σχολείο Δημοκρατίας και Ελευθερίας. Ειδικά για το Ελληνικό Έθνος όμως, η κοινότητα υπήρξε η μόνη αυτοδύναμη και εθνική πολιτική εξουσία κατά τους αιώνες της Τουρκικής κατοχής. Οι Κοινότητες κράτησαν ζωντανή την εθνική συνείδηση και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την πολιτιστική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του λαού μας από τον 18° αιώνα. Πέρα όμως από τους ειδικούς αυτούς λόγους, που ανάγονται στην παράδοση του ελληνισμού, αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η Τ.Α τόσο στο επίπεδο του χωριού και της πόλης, όσο και στο επίπεδο σήμερα ευρύτερων περιοχών, συναρτάται απόλυτα με τη Δημοκρατία και την Ελευθερία και έδωσε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες ίσα δικαιώματα - ισονομία - ισοπολιτεία και Σεβασμό προς τους Θεσμούς και το Σύνταγμά μας.

Όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν δικαίωμα με την ψήφο τους, να εκφράσουν τη βούλησή τους και το πιστεύω τους. Παλαιά ο Νομοθέτης είχε θεσπίσει Νόμο και Κανονισμό και είχε ιδρύσει Αριστίνδην Εκλεκτορικό Σώμα και έδωσε το δικαίωμα να ψηφίζουν υποψηφίους Δημάρχους σε όλους τους Δήμους του Νομού και είχαν καταντήσει περιοδεύον επαρχιακός θίασος. Σήμερα ο Ελληνικός λαός εκλέγει υποψηφίους Δημάρχους με ιδανικά, Δημάρχους να κάνουν χρηστή Διοίκηση με Διαφάνεια και Δικαιοσύνη. Σήμερα ο Ελληνικός λαός εκλέγει και ψηφίζει Δημάρχους να διαθέτουν ήθος και ύφος, να είναι τίμιοι και δίκαιοι. Η κεντρική εξουσία έχει ευθύνη για τον Ελληνικό λαό σε θέματα Εξωτερικών, Αμυντικής και γενικότερα Οικονομικής και Κοινωνικής πολιτικής. Όλα τα άλλα ζητήματα ανάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δευτέρου και Τρίτου Βαθμού, η οποία ενεργεί αυτοδύναμα χωρίς να χρειάζεται τις εγκρίσεις του κράτους ή του κόμματος.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις θεμελιώνουν απόλυτα μια ιστορικά καταξιωμένη αλήθεια. Δηλαδή ότι οι Πολιτικές και Κοινωνικές Δυνάμεις που σέβονται τις εθνικές παραδόσεις και πιστεύουν στην εξελικτική πρόοδο της Κοινωνίας, οι δυνάμεις που εμπιστεύονται την ατομική πρωτοβουλία και ανεξαρτησία και αγωνίζονται για την ισότητα των ευκαιριών, για όλους τους πολίτες, αυτές οι δυνάμεις και ηγεσίες υποστηρίζουν με σταθερότητα την ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Και μάχονται γι αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου