Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων  (α΄δόση)


103.298,39 ευρώ στον Δήμο Χαλκηδόνος  για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Την κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

  Αυτονόητο είναι ότι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Δημοτικό Συμβούλιο  θα συνεδριάσουν άμεσα και θα δρομολογήσουν τις διαδικασίες για να δοθούν τα χρήματα στα σχολεία!

Στον Δήμο Χαλκηδόνος αντιστοιχεί το ποσό των 103.298.39 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα καλυφτούν οι πάγιες λειτουργικές ανάγκες των σχολείων! 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. πρωτ. 1845
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α
 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: B. Καρακικέ
Τηλέφωνο: 213 136 4733
FAX : 210 3744713

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015

Αριθμ. πρωτ. 1845

ΘΕΜΑ: Α ́ Κατανομή 25.000.000,00 ευρώ ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 , σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς του ς, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα


  α/α            ΚΩΔ.         ΔΗΜΟΣ                  ΝΟΜΟΣ             ΠΟΣΟ Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

 169            55417       ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          103.298,39,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου