Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

.

Ζήσε Μάη: Νέα παράταση μέχρι 31/12/14 στους δήμους για να κάνουν ασφαλείς τις παιδικές χαρές τους.

Πόσες από τις παιδικές χαρές του δήμου μας είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών μας;

 Σε απάντηση της ερώτησης , που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ . Αναγνωστάκης Δημήτριος και κ . Λυκούδης Σπυρίδων, με θέμα «Σε τραγική κατάσταση οι παιδικές χαρές των Δήμων της χώρας» ο  πρωήν υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης απάντησε τα παρακάτω :

Η απάντηση του Υπουργού

"Με την αριθμ . 28492/18-05-2009 (ΦΕΚ 931 Β ' ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών καθώς και τα όργανα κα  η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση κάλυψε το προϋπάρχον κενό αναφορικό με το πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών χαρών, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός παιδικών χαρών είχε κατασκευαστεί και λειτουργούσε , χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου που να διέπει τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές , ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών.

Παράλληλα, προβλέφθηκε μεταβατικό στάδιο έως τις 31-12-2012 εντός του οποίου οι Δήμοι όφειλαν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις , ώστε όλες οι παιδικές χαρές να πληρούν τις τιθέμενες απαιτήσεις.
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι Δήμοι δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες  παρεμβάσεις , με την aριθμ. 15693/19-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η μεταβατική περίοδος παρα τάθηκε μέχρι τις 31-12-2014, προκειμένου οι δημοτι κές αρχές να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές που λειτουργούν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος «Διαμόρφωση παιδ ικών χαρών» , έτσι ώστε να διαμορφωθούν πρότυποι χώροι ψυχαγωγίας . Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι της Χώρας προχώρησαν στην κατάθεση αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα .
Ωστόσο, μετά την προσαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο Μνημόνιο Σταθερό τ ητας και Ανάπτυξης, τον Ιούνιο του 2010, η υλοποίηση του Προγράμματος διακόπη κε.


Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από τις Αποκεντρωμένες Διο ι κήσεις τη ς Χώρας με το υπ' αριθ. πρωτ. 22836/05-06-2013 έγγραφο και , ευθύς μόλις _περιέλθουν οι απαντήσεις θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφο μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου